абсолютна швидкість росту


абсолютна швидкість росту
Величина приросту рослини за відомий проміжок часу.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.